Medical Services • Mediese Dienste

A registered nurse forms part of a multi-disciplinary healthcare team at Transvalia School.  Preventative health services that are provided to the learners include:

  • Acting as health service consultant at school to parents, caregivers, staff and learners
  • Monitor learners' medication administered at school as prescribed by a doctor
  • First aid and responding to emergency situations
  • Managing minor ailments
  • Maintain communication with parents regarding health needs of learners
  • Serves as medical liaison for learners to ensure optimum health care


Supporting Services • Ondersteuningsdienste

Transvalia-Skool bied ook Arbeidsterapie en Spraak-Taalterapie aan vir die jonger leerders.  Terapie spreek die ontwikkeling van visuele- en ouditiewe prosesseringsvaardighede aan, sowel as taalvaardighede, remediërende klankleer, lees en spelling, groot- en fyn motoriese vaardighede en sensoriese integrasie.

Transvalia School also provides Occupational therapy and Speech-Language therapy for the younger learners.  Therapy addresses the development of visual- and auditory processing skills, as well as language skills, remedial phonics, reading and spelling, gross- and fine motor skills and sensory integration.


Hostels • Koshuise

There are hostel facilities for boys and girls.  

For more information, please contact mrs. Joyce Luus at 012 800 1071.


Transport • Vervoer

 Transvalia-Skool in samewerking met Via Nova Skool het ‘n uitgebreide vervoerstelsel wat leerders dwarsoor Pretoria vervoer. Die busse ry na die volgende areas:

 

Die Wilgers, Magalieskruin, Doornpoort, Centurion, The Orchards, Silverton Pretoria Noord, Middestad, Pretoria Wes, Monumentpark, Die Moot, East Lynne, Eersterust. 

 

For more information, please contact mrs. Joyce Luus at 012 800 1071.