Prosperita

Die Prosperita ontwikkelingsgroep het in 1999 ontstaan.  Van die personeel het besef dat sommige van die hoërskoolleerders ‘n leemte ervaar wat hul ontwikkeling as mens betref.  Personeellede het hulself bereid verklaar om behulpsaam te wees met reëlings aangaande die groep, en die eerste 50 leerders het aansoek gedoen.

 

Prosperita bestaan steeds, huidig met 30 hoërskoolleerders as lede en steeds 10 personeellede.  Jaarliks word ‘n program van 10 aktiwiteite, uitstappies, besoeke en praatjies gereël.  Daar word baie klem gelê om die leerders blootstelling aan ‘n wye spektrum van die wêreld om hulle te gee.  Ons besoek plekke van geskiedkundige belang, wildsplase, fabrieke, en luister na praatjies oor toepaslike kleredrag en verskillende aspekte van jou as mens.  Ons gaan jaarliks op ‘n kamp en ons afsluiting was in die verlede ‘n Prosperita-bal of ‘n besoek aan die teater.

 

 

Onnodig om te sê, kry ons jaarliks 'n oorvloed van aansoeke omdat Prosperita ‘n nuwe wêreld oopmaak vir leerders van Transvalia-Skool. Hierdie jaar was die Prosperita-kamp by Konka, en die leerders het die spanbou-aktiwiteite terdeë geniet.